SAHA e-Procurement สำหรับลูกค้าองค์กรที่เป็นสมาชิก สนใจรับบริการ คลิก!!

Call center 02-115-6888

FAQs

คำถามที่พบบ่อย

 

1.หากเป็นลูกค้าสมาชิก ของสหออฟฟิศ จะสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางไหนได้บ้าง ?

-      การสั่งซื้อผ่านระบบ Contact Center หมายเลข 02-115-6888 เพียงแจ้งรหัสสินค้า หรือรายการสินค้าที่ต้องการกับเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 – 18.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

-      การสั่งซื้อผ่าน www.sahaoffice.co.th ตลอด 24 ชม.

-      การสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อจาก Sahaoffice Catalog แล้วส่งแฟกซ์มาที่หมายเลข 02-331-3690 และ 02-331-3800 ก่อนเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อของคุณ

 

2.ในการสั่งซื้อครั้งแรก ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

-      ลงทะเบียน เพื่อสร้าง Account ในระบบ

-      เลือกช่องทางสั่งซื้อที่ท่านสะดวก

-      แจ้งที่อยู่และแผนที่ในการจัดส่งสินค้า

-      กรณีสั่งซื้อในนาม นิติบุคคล เพื่อความถูกต้องในการออกใบกำกับภาษี

กรุณาส่งแฟกซ์หรืออีเมล สำเนาเอกสารหนังสือรับรองบริษัท หรือ ภพ.20 และแผนที่ในการจัดส่งสินค้า มาพร้อมกับใบสั่งซื้อของคุณ ในครั้งแรกเท่านั้นค่ะ

 

3.การชำระเงิน จะชำระผ่านทางไหนได้บ้าง ?

-      การชำระค่าสินค้าปลายทาง ด้วยเงินสดเมื่อรับสินค้า

-      การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

-      ในกรณีที่ต้องการเลือกชำระด้วยระบบเครดิตเทอม คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มอนุมัติเครดิตได้ ที่นี่ หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ Sahaoffice Contact Center 02-115-6888 ซึ่งจะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 3 วันทำการ

 

4.สหออฟฟิศ มีนโยบายในการให้บริการจัดส่งสินค้าอย่างไรบ้าง ?

-      บริการจัดส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศเพียงมียอดซื้อ 1,000 บาท โดยแบ่งพื้นที่การจัดส่งดังนี้

กรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งสินค้าภายในวันทำการถัดไป (ยกเว้น กรณีที่มีสินค้าบางรายการขาด Stock และผู้สั่งซื้อประสงค์ให้ทำการจัดส่งสินค้าทั้งหมดทุกรายการใน 1 รอบการจัดส่ง )

-      จังหวัดอื่นๆ ภายใน 3-7 วันทำการผ่านบริการขนส่งเอกชน

-      กรณีที่ยอดสั่งซื้อที่ไม่ถึง 1,000 บาท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บค่าขนส่งเพียง 70 บาท ทั่วประเทศ และสำหรับลูกค้าในต่างจังหวัดที่สั่งซื้อสินค้าที่มีขนาดใหญ่ กรุณาตรวจสอบค่าจัดส่งกับทางเจ้าหน้าที่ Sahaoffice Contact Center 02-115-6888 อีกครั้งค่ะ

 

5.หากสินค้าชำรุด จะสามารถเปลี่ยนหรือคืนได้หรือไม่ และต้องทำอย่างไร ?

-      หาก บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า สินค้าชำรุดจากคลังสินค้าของบริษัท หรือ ระหว่างการขนส่งของบริษัทเอง บริษัทยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ระบุบนใบแจ้งหนี้ (Invoice) โดย สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกันกับเมื่อบริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ

-      สำหรับลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าให้ภายใน 14 วันทำการ ด้วยรถบริการจัดส่งของสหออฟฟิศโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ

-      ยกเว้นสินค้าสั่งซื้อพิเศษและสินค้าสั่งผลิต สหออฟฟิศขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนในทุกๆกรณี

-      สำหรับลูกค้าในต่างจังหวัด ในกรณีสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง กรุณาส่งสินค้าคืนผ่านทางไปรษณีย์ไทย โดยสหออฟฟิศจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น พร้อมจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้คุณ

-      สำหรับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน หรือสินค้า IT พิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหดในใบรับประกัน กรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการผลิต สหออฟฟิศ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของผู้ผลิต