SAHA e-Procurement สำหรับลูกค้าองค์กรที่เป็นสมาชิก สนใจรับบริการ คลิก!!

Call center 02-115-6888

ซองซิป

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 • ถุงพลาสติกปากซิป 9x14 นิ้ว (23x35cm)

  ฿175.00
 • ถุงพลาสติกร้อน 12"x20"

  ฿120.00
 • ถุงพลาสติกร้อน 20"x24"

  ฿120.00
 • ถุงพลาสติกร้อน 3"x4 1/2"

  ฿120.00
 • ถุงพลาสติกร้อน 4 1/2"x7"

  ฿120.00
 • ถุงพลาสติกร้อน 10x12"

  ฿120.00
ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย